İhram Yasakları

 69 Görüntüleme -  2.5.2019 - 13:54

İhramlı iken yapılması yasak olan şeyler nelerdir? Makbul bir ibadet için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İhrama giren kimseye ihramlı bulunduğu sürede (ihramdan çıkıncaya kadar) diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları yapması yasak olur. İşte bunlara ihram yasakları denir.
Bu yasaklar şunlardır:
1-
Saç veya sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek.
2-Kasık ve koltuk altı kıllarını yolmak veya tıraş etmek.
3-Vücudun diğer yerlerindeki kılları koparmak veya kesmek
4-Tırnak kesmek.
5-Vücuda veya ihrama (kadınlar elbiselerine) güzel koku sürmek, kokulu sabun kullanmak.
6-Giyim eşyası olarak hazırlanmış (dikilmiş veya örülmüş) şeyleri giymek. Normal şekilde giymeksizin, palto, pardösü, gömlek ve benzeri giyim eşyasını omuza almak veya bunları yatarken baş açıkta kalmak şartı ile üzerine örtmek yasak değildir.
7-Başını ve yüzünü örtmek, takke bere giymek veya başa sarık sarmak.
8-Eldiven, çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymek. Giyimle ilgili yasaklar sadece erkeklere aittir. Hanımlar normal elbiselerini giyerler, ihram süresince, sadece yüzlerini örtmezler.
9-Cinsi ilişki veya öpüşmek, oynaşmak, şehvetle tutmak.... gibi cinsi ilişkiye götüren davranışlarda bulunmak.
10-Şehevi duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak.
11-Tâ’attan ayrılıp, haram fiilleri yapmak.
12-Başkaları ile tartışmak, kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranışlarla gönül kırmak.
13-Eti ister yensin ister yenmesin her türlü kara avını avlamak.
14-Avcıya avını göstermek veya avlanmak konusunda yardımcı olmak.
15-Av hayvanlarına zarar vermek.
16-Harem bölgesinde kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması, ister ihramlı, ister ihramsız herkes için yasaktır.
17-Hatmi ile başını yıkamak.
18-Hamama girmek.
19-Kendi üzerinde bulunan biti öldürmek ve öldürmek için göstermek.
Bunları bilerek veya bilmeyerek, unutarak yapanlara, kurban, sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen kurbanın etinden sahibi yiyemez. İfrad hacda bir kurban icap ettiren suçu, kârin hacı işlerse, biri umre için, iki kesmesi lazımdır.